CAMEA

Aktuální

Aktuální projekty OP TAK

 • Projekt Zpracování obrazových dat a strojové učení ve společnosti NXP
  CZ.01.01.01/01/22_002/0000607 (9/2023 - 12/2026)
  Cílem projektu je vývoj nové generace pokročilých čipů a metod využitelných pro aplikování na mobilních platformách v rámci spolupráce subjektů NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. jako hlavního žadatele projektu, CAMEA, spol. s r.o. a COGNITECHNA s.r.o. jako partnerů projektu.

Vědeckovýzkumné projekty

Firma CAMEA je také aktivně zapojena do řešení výzkumných projektů spolufinancovaných Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou komisí.

  

Ukončené

Ukončené projekty OPPIK

 • Projekt WIM LATINSKÁ AMERIKA
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025242 (7/2021 - 5/2023)
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace. Projekt je zaměřen na inovaci a získání zkušeností s konstrukcí a provozem systému vážení za jízdy WIM pro export se zaměřením zejména na prostředí Latinské Ameriky a vývoj SW modulů. Cílem je inovovat systém tak, aby s ním bylo možno proniknout na nové trhy v Latinské Americe. Potřebná inovace zahrnuje vývoj a implementaci klasifikace vozidel, detekce překročení váhových limitů a adaptaci systému.
 • Projekt Inteligentní senzory pro monitorování dopravy (InSeM)
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026902 (1/2022 - 5/2023)
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace. Projekt je zaměřen na konstrukci a nasazení inteligentních senzorů pro monitorování dopravy a zjišťování dopravních přestupků. Zaměřen je na systémy, které jsou založeny na kameře se vstupy z přídavných senzorů, jako jsou radar, laserové měřiče, případně další přídavné senzorové vstupy pro zlepšení užitných vlastností výsledného řešení. Cílem je takové systémy experimentálně sestavit, ověřit a získat zpětnou vazbu. Plánovaným komerčním výstupem je inteligentní kamera s přídavnými senzory.

 • Projekt Pokročilé pořizování informací pro bezpapírovou komunikaci
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020306 (7/2020 - 12/2022)
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace. Cílem projektu je vývoj dvou spolupracujících výstupů jednoho řešení s názvem In2:
  In2-Record - Softwarové řešení pro hlasový vstup a ovládání agend systému DMS
  In2-CUBE - Hardwarový ovladač pro synchronizaci algoritmů umělé inteligence s reálnými úkony
 • Projekt Propagace produktů společnosti CAMEA na zahraničním veletrhu s účelem vstupu a upevnění pozice na mezinárodním trhu
  CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013599 (4/2018 - 12/2022)
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing. Cílem projektu je nejen posílit stávající pozici na zahraničních trzích, ale také rozšířit marketingové akce o průmyslovou sekci a podpořit prodej novinek ze sekce silniční doprava, zejména v rámci Smart Cities.
 • Projekt Rozšíření výzkumného centra společnosti CAMEA, spol. s r. o.
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015978 (5/2019 - 11/2020)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Potenciál. Cílem projektu bylo rozšíření výzkumného centra společnosti CAMEA, spol. s r. o. a převod určitých výzkumných činností (prototypování) z externího režimu do režimu interního (in-house).
  K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Bližší informace ZDE.
 • Projekt Rekonstrukce a dostavba objektu CAMEA, spol. s r. o.
  CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007658 (1/2017 - 11/2019)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti. Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu na budovu vhodnou pro podnikatelské účely CAMEA, spol. s r.o.
 • Projekt Inteligentní management parkování ve městech
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921 (1/2017 - 9/2019)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace. Cílem projektu byl vývoj integrovaného systému pro možnost řízení dopravy v klidu ve městech na základě primárních datových vstupů, vyhodnocování široké škály dat, jejich filtrace a následného efektivního poskytování informací řidičům pomocí IS.
 • Projekt Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030 (1/2017 - 9/2018)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Partnerství znalostního transferu. Cílem projektu byla optimalizace algoritmů rozpoznávání objektů a monitorování objektů s ohledem na možnost implementace ve vestavěných systémech a na možnosti využití konkrétních algoritmů v aplikacích využívaných zejména v dopravě a průmyslu.

Ukončené projekty OPZ

 • Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
 • CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je proškolení vybraných zaměstnanců společnosti CAMEA spol. s r.o. v práci s programem Fusion360 - CAD, CAM za účelem zvýšení jejich kvalifikace a rozvoje odborných dovedností.